Zonder in ingewikkelde juridische taal te vervallen: de foto’s zijn niet vrij te gebruiken door derden. Reden is vooral dat er personen of gebeurtenissen op de foto’s staan die in de privĂ©sfeer kunnen vallen.

Als u een van de foto’s wilt gebruiken voor bijzondere doeleinden, dan graag een mail naar: prm@home.nl

met dank

PEter van de Wiel